Kas yra civilinė sauga?
Civilinė sauga – tai visų institucijų ir gyventojų pasirengimas
ekstremaliosioms situacijoms bei veiksmai joms gresiant ar susidarius.
Ar esi pasirengęs nelaimėms?
Gebėjimas pasirengti ir tinkamai pasielgti
yra ne tik civilinės saugos specialistų privilegija.

Civilinė sauga

Siūlome paslaugas įvairiose civilinės saugos veiklos srityse:

realų ir kokybišką mokymą bei profesionalias konsultacijas!!!

10 civilinės saugos taisyklių

  • Nesukelkite pavojaus nei sau nei kitiems!
  • Jeigu kažkas nutiko ar matote, kad gali nutikti – netylėkite, praneškite galintiems padėti bei galintiems nukentėti!
  • Pajutę pavojų, nekiškite  galvos į smėlį!
  • Padėkite patekusiems į bėdą: išgelbėkite, priglauskite, pamaitinkite ir paguoskite!
  • Kalbėkitės su žmonėmis, tuomet ir nelaimės metu susikalbėsite!
  • Neslėpkite nuo žmonių to, kas yra daroma jiems apsaugoti!
  • Valdykite situacijas nelaukdami įsakymų iš viršaus – iš viršaus ne visada gerai matosi!
  • Nelaikykite visų kiaušinių viename krepšyje!
  • Jeigu stipriai lyja, išskleiskite skėtį – gali būti, kad Nojaus su arka ir neprireiks!
  • Būkite budrūs, nes trūksta ten, kur trumpa!

Kodėl reikia kalbėti apie žmogaus saugą?

Civilinė sauga, arba tiesiog – žmogaus sauga – yra neatsiejama gyvenimo dalis. Poreikis jaustis ir būti saugiam yra vienas bazinių žmogaus poreikių, todėl anksčiau ar vėliau kiekvienas mūsų susimąsto apie galimas nelaimes ir užduoda sau (arba kitiems) klausimą – ką reikėtų daryti jeigu?..

Daugelis žmonių žino, arba mano, kad žino – kokios nelaimės gali nutikti jo artimiausioje aplinkoje. Tačiau yra galvojančių, kad būtent jiems nenutiks nieko. Nenuostabu, nes, jeigu ilgą laiką gyvenime neįvyksta nieko blogo, žmonės patiki, kad taip bus visada. Deja, įvairūs ekstremalūs įvykiai vyksta ne tik kažkur toli pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Gaisrai, potvyniai, nuošliaužos, vėjai, įvairios avarijos – tai nuolat kartojasi. Tokio pobūdžio netikėtumai neturi būti staigmena. Reikia jiems pasirengti ir žinoti ką daryti jiems kilus…

Saugus elgesys turi tapti elgesio norma!

Ką reikia žinoti?

Kas gali nutikti?

Gali kilti gaisras, gali įvykti cheminė avarija ar nugriaudėti sprogimas, gali prasidėti potvynis ar užklupti uraganas, galite patekti į spūstį…

Read More

Kaip pasirengti?

Išsiaiškinkite, kas gali nutikti ir suplanuokite ką tokiais atvejais darytumėte… Iš anksto pasirūpinkite būtiniausiais reikmenimis!..

Read More

Ką daryti?

Pranešti apie gresiančią ar kilusią nelaimę tel. 112, pasitraukti į saugią vietą ir klausyti pareigūnų nurodymų privalo kiekvienas…

Read More

Suvokta rizika yra pakeista rizika. Ji pasikeičia per akimirksnį, kai tik akis ją aptinka.

Kokybiški civilinės saugos mokymai

Read More

Civilinės saugos veiklos auditas

Read More

Priešgaisrinės saugos mokymai

Read More

Apie mus

Jūsų paslaugoms – lektorė ir konsultantė Renata Baniulienė, veikianti pagal individualios veiklos pažymą. Vykdau mokymus ūkio subjektuose, institucijose, įstaigose civilinės saugos bei priešgaisrinės saugos temomis, konsultuoju pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms bei ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais.

Patirtį šiose srityse įgijau per daugiau kaip 20 metų darbo Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, valstybinės priešgaisrinės priežiūros bei civilinės saugos srityse. Daugiau kaip 10 metų vadovavau Civilinės saugos mokymo centrui, rengiau civilinės saugos mokymo programas, teisės aktų projektus, vykdžiau įvairius mokymus civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos veikimo organizavimo bei ekstremaliųjų situacijų valdymo organizavimo temomis. 2015-2020 metais dirbau Mykolo Romerio universitete, magistratūros sudijų Nepaprastųjų situacijų valdymo programos lektore.

Dominančios sritys: ekstremaliųjų situacijų valdymas, ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, ekstremaliųjų situacijų valdymo planavimas, civilinės saugos pratybų organizavimas, psichologinė pagalba nukentėjusiems ekstremaliose situacijose.

Esu baigusi Vilniaus Universitetą, geografijos specialybę, Vilniaus pedagoginiame universtitete studijavau profesijos pedagogiką, įgijau mokytojo kvalifikaciją, Psichologijos akademijoje baigiau praktinės psichologijos neformaliųjų studijų kursą, dirbau eksperte ES Dvynių projekte „Parama Gruzijos ekstremaliųjų situacijų valdymo departamentui plėtojant ekstremaliųjų situacijų tarnybas šalyje“.

Esu keleto leidinių saugos temomis autorė arba bendraautorė : „Laikas ir ugnis liudija“(2002), „Gaisras. Tu gali jo išvengti“ (2005), „Gamtos pavojai“ (2007), „Civilinė sauga mažiems ir dideliems“ (2007), Civilinės saugos mokomosios priemonės profesinio mokymo įstaigoms (2013), „Family mobilization before any disaster“ (2013), Civilinės saugos užduočių rinkinys. Mokymo priemonė profesinio mokymo įstaigoms (2014), Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui (2014), Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui: rimti patarimai linksmai (2014), Saugus elgesys prie vandens telkinių (2016). 2016 m. žurnale “Visuomenės sveikata” publikuotas straipsnis “Radiologinių avarijų rizikos vertinimas Lietuvos savivaldybėse”.