Informavimas ir civilinės saugos signalai

gyventoju perspejimo ir informavimo sistema

Informavimas ir civilinės saugos signalai

Gresiant ar įvykus nelaimei visi nori žinoti – kas vyksta, ką daryti… Informacijos stoka kelia nerimą ir skatina klaidingą  nuomonę bei formuoja gandus. Tuo tarpu tinkamai ir laiku suteikta informacija suteikia galimybę išvengti pavojaus ar sušvelninti jo pasekmes bei tinkamai sureaguoti, o išankstinis perspėjimas leidžia ne tik pasirengti, bet ir mažina pavojaus laukimo baimę. Taigi – gyventojų informavimas ir perspėjimas apie nelaimes – gyvybiškai svarbus veiksmas.

Gyventojų perspėjimo informacija turi būti gausi ir kuo iš įvairesnių šaltinių, tuomet tikėtina, kad  ją išgirs daugiau žmonių ir kad žmonės labiau paisys perspėjimų. Lietuvoje veikia gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Visuomenė gali būti perspėjama įvairiais būdais: jungiamos civilinės saugos sirenos, siunčiami trumpieji pranešimai tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius pranešimus, skelbiami pranešimai šalies žiniasklaidoje, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose. Į ekstremaliojo įvykio teritoriją gali būti siunčiami  automobiliai, turintys garso stiprinimo įrangą, o į atokių gyvenviečių gyventojai gali būti perspėjami per pasiuntinius.

Nežinojimas – pati sunkiausia bausmė… Nebauskite savęs – aktyvuokite savo mobiliuosiuose telefonuose trumpųjų žinučių priėmimo funkciją!

Pastebėję gresiančią ar kilusią nelaimę, patekę į pavojingą situaciją, skambinkite 112. 

Ar išgirsi sirenos kauksmą?

Perspėjimo ir informavimo būdai

 • Perspėjimas naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą;
 • Perspėjimas sirenomis;
 • Krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų garsinės avarinio signalizavimo sistemos;
 • Pranešimai ir perspėjimai per įvairias visuomenės informavimo priemones;
 • Transporto priemonių ir įmonių garsiniai signalai, pasiuntiniai.

 

 

Gyventojų perspėjimo sirenų padengimo zonos Kaune.

Apie informavimo ir perspėjimo būdus plačiau...

Nuo 2012 m. Lietuvoje veikia gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema GPIS, kuri veiksmingai ir realiu laiku perduoda informaciją apie gresiančius pavojus trumpaisiais pranešimais tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius telefonus.

Trumpuosius pranešimus gali siųsti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, savivaldybių administracijos, Bendrasis pagalbos centras, apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos bei kitos valstybės institucijos.

Tačiau, kad gyventojai gautų trumpuosius pranešimus, jų mobiliuosiuose telefonuose turi būti aktyvuota šių pranešimų priėmimo funkcija!

Informacija ir instrukcijos kaip aktyvuoti pranešimų priėmimo funkcija skirtingų modelių skirtingų gamintojų mobiliosiose telefonus pateikta interneto svetainėje LT72.lt

 GPIS privalumai:

 • Pranešimas perduodamas visiems pavojaus zonoje esantiems žmonėms – jų telefono numerių žinoti nereikia.
 • Vienu metu galima išsiųsti labai didelį trumpųjų pranešimų skaičių, net ir esant perkrautam tinklui.
 • Trumpąjį pranešimą galima kartoti – taip galima įspėti ne tik pavojaus zonoje esančius, bet ir atvykstančius į ją žmones;
 • Galima išsiųsti skirtingomis kalbomis;
 • Galima naudoti ne tik įspėti apie gresiančias ar kilusias nelaimes, bet ir skelbiant skubią dingusiųjų paiešką ar atliekant kraujo donorų, nusikaltėlių paiešką tam tikrame rajone bei kitoms funkcijoms, susijusioms su tvarkos ir visuomenės gerovės užtikrinimu.

Lietuvoje gyventojams perspėti yra naudojamos 845 sirenos, kuriomis galima perspėti apie 48 proc. Lietuvos gyventojų.  Sirenas gali įjungti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniai ir savivaldybių administracijų padaliniai

Perspėjimas sirenomis – tai įspėjamasis pulsuojančio 3 minučių trukmės kaukimo garsinis signalas (9 sekundės kaukimo – 6 sekundės pauzė). Sirenos gausmas reiškia „Dėmesio visiems“. Jį išgirdus reikia įsijungti TV ar radiją ir laukti informacijos. Ne vėliau kaip po 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per radiją ir televiziją perduodamas pranešimas apie tai, koks konkretus pavojus (cheminis, radiacinis, potvynio, uragano) gresia  ir ką reikia daryti norint išlikti saugiems.

Kaukianti sirena gali reikšti šiuos pavojus:

 • Cheminis pavojus
 • Radiacinis pavojus
 • Katastrofinis užtvindymas
 • Potvynio pavijus
 • Uragano pavojus
 • Oro pavojus
 • Perspėjimo sistemos patikrinimas

Informacija apie įvykius gaunama ir iš visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos). Tai yra normalu – be visuomenės informavimo priemonių neįmanomas tinkamas visų gyventojų perspėjimas ir informavimas, be to – viešosios informacijos teikėjai yra civilinės saugos sistemos dalis ir informuoti visuomenę apie tai kas vyksta yra jų pareiga.

Lietuvos įstatymuose numatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pranešimai apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas perduodami, teikiant pranešimus ir perspėjimus per įvairias visuomenės informavimo priemones (televiziją, radiją, spaudą, interneto portalus, naujienų agentūras ir t. t.) apie gresiančią ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius bei priemones jai pašalinti ir apie apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus.

Taip pat numatyta, kad gaivalinių nelaimių, didelių avarijų ar epidemijų, karo ar nepaprastosios padėties atveju viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įstatymų ir Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka nemokamai ir operatyviai skelbti oficialius valstybės pranešimus.

Tikslias gyventojų perspėjimo sirenų padengimo zonas visoje Lietuvoje galite pasižiūrėti www.lt72.lt.

Turite klausimų?

Klauskite, siūlykite temą, pasidalinkite aktualiomis fotografijomis.

Ieškote kam patikėti savo įmonės civilinę ir priešgaisrinę saugą?

Skambinkite arba rašykite el. laišką ir mes pateiksime jums savo pasiūlymą! Siūlome tik realius mokymus!

Kas valdo informaciją – tas valdo pasaulį. (Šarlis Morisas de Taleiranas-Perigoras)