Seminarai

Seminaras Trakų rajono savivaldybėje „Traumų prevencija ir elgesys ekstremaliose sveikatai situacijose“

Kviečiame Trakų rajono įstaigas, organizacijas registruotis į 2023 m. sausio – birželio mėnesiais organizuojamus nemokamus mokymus, kurių metu kursų dalyviai bus supažindinami su aktualiomis gamtinėmis, technologinėmis bei socialinėmis grėsmėmis, jų keliamais pavojais žmogaus gyvybei ar sveikatai bei mokomi tinkamo elgesio įvairių ekstremalių situacijų sąlygomis.

Registruokitės, rezervuokite laiką tel. +370 612 66976. Nemokamų mokymų skaičius ribotas.

Registruokitės čia

Mokymų trukmė – 16 val.

Lektorė – Renata Baniulienė

Mokymų metu gausite atsakymus į šiuos klausimus:

 • Kas yra ekstremali visuomenės sveikatai situacija? Kokie pavojai gali ją sukelti? Kokie pavojai yra artimiausioje jūsų aplinkoje?
 • Kokie yra branduolinės ar radiologinės avarijos pavojai? Kokios gyventojų apsaugos priemonės branduolinės avarijos atveju?
 • Apie ką reikia pagalvoti norint pasirengti karo atvejui? Kur slėptis? Ar visi galės evakuotis?
 • Kokias grėsmes gali sukelti potvynis? Kaip saugiai elgtis smarkaus potvynio ar staigaus poplūdžio metu?
 • Kokie pavojingiausi stichiniai vasaros meteorologiniai reiškiniai? Kaip išvengti skaudžių traumų? Kaip suteikti pirmąją pagalbą?
 • Kokie pavojingiausi stichiniai žiemos meteorologiniai reiškiniai? Kaip išvengti skaudžių traumų? Ir kaip padėti nukentėjusiam?
 • Kokie pavojai gręsia gaisro metu? Ar tikrai pavojų kelia tik liepsna ir dūmai? Ką daryti ir ko nedaryti, kilus gaisrui?
 • Ką daryti, patekus į teroristinio išpuolio epicentrą? Ir ar visi smurto protrūkiai yra terorizmas?Kokie pavojai gręsia minioje, koncerte?  Kaip saugiai elgtis?
 • Ar galite patekti į cheminės avarijos poveikio zoną? Ką tuomet daryti? Ką daryti, apsinuodijus cheminėmis medžiagomis?
 • Ar visos gražios gėlės ir ryškios uogos yra saugios? Kurių augalų nereikėtų auginti, jeigu namuose yra vaikų? Ar gerai žinote kurie grybai yra tikrai nuodingi? Ką daryti apsinuodijus? 
 • Kaip saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens? 
 • Kaip palengvinti į nelaimes patekusių žmonių psichologinę būseną? Ką jiems pasakyti, ko nesakyti? Kaip padėti sau?

Seminaras „Savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymas”

Siūlome naujus mokymus: 8 akademinių valandų seminarą “Savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymas”, kurių metu būtų nagrinėjami svarbiausi ir daugiausia neaiškumų keliantys ekstremaliųjų situacijų valdymo bei ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo organizavimo klausimai, atsižvelgiant į 2023 m. įsigaliojusio naujos redakcijos Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo nuostatas.

Siūlomos seminaro temos aktualios savivaldybės administracijos darbuotojams, ekstremaliųjų situacijų metu priimantiems sprendimus, organizuojantiems savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbą bei ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariams.

 • Mokymas vyktų Jūsų patalpose, Jums patogiu metu.
 • Mokymo trukmę galima keisti, atsižvelgiant į Jūsų poreikius.
 • Mokymo kaina – sutartinė, visai grupei ir nepriklauso nuo grupės žmonių skaičiaus.

Užsakyti seminarą ir(ar) gauti papildomą informaciją galite telefonu (8-666) 12105, (8-686) 43033 arba el. paštu: info@civsauga.lt.

SEMINARO PROGRAMA

Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimas – teisinės procedūros ir praktiniai aspektai (1 akad. val.)

 • Ar visada aišku – skelbti ekstremaliąją situaciją ar ne?
 • Kada ją skelbti?
 • Ką daryti paskelbus ekstremaliąją situaciją?

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro funkcijos ( 2 akad. val.)

 • Ko trūksta savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatuose? Kokios padarytos klaidos ir kaip jas ištaisyti?
 • Ar esate tikri, kad žinote ką iš tiesų turės daryti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai ekstremaliosios situacijos metu?

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovas ir sprendimų priėmimas ( 1 akad.val.)

 • Ką gi paskirti ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu, kad nepatirti nesekmės?
 • Kuo iš tiesų skiriasi operacijų vadovas nuo gelbėjimo darbų vadovo?
 • Kokius sprendimus ekstremaliosios situacijos metu turės priimti operacijų vadovas? Kaip priimti nestandartinius sprendimus?

Ekstremaliosios situacijos valdymas savivaldybėje: Informacijos valdymas ir visuomenės informavimas (2 akad. val.)

 • Ar informacija apie ekstremaliąją situaciją reikalinga tik visuomenei ir žiniasklaidai?
 • Kodėl informacijos valdymas dažniausiai stringa?
 • Ką galite padaryti kitaip nei visada? Ką ir kaip galite padaryti geriau?

Ekstremaliosios situacijos valdymas savivaldybėje: Materialinių išteklių pasitelkimas (1 akad. val)

 • Kokių materialinių išteklių gali prireikti ekstremaliosios situacijos metu? Ar jų iš tiesų trūksta?
 • Kaip pasitelkti reikalingus materialinius išteklius nepažeidžiant LR Viešųjų pirkimų įstatymo?

Ekstremaliosios situacijos valdymas savivaldybėje: trumpalaikės gyventojų apsaugos organizavimas ( 1 akad. val.)

 • Kaip mažiausiomis sąnaudomis pasirūpinti gyventojų saugumu?
 • Ką reikės padaryti, kad gyventojai pajustų jūsų pastangas jiems padėti?

Domina siūlomi mokymai? Kreipkitės!