Seminarai 2020

2020 m. siūlomas seminaras „Savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymas“

2020 metais siūlome naujus mokymus: 8 akademinių valandų seminarą “Savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų valdymas”, kurių metu būtų nagrinėjami svarbiausi ir daugiausia neaiškumų keliantys ekstremaliųjų situacijų valdymo bei ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo organizavimo klausimai.

Siūlomos seminaro temos aktualios savivaldybės administracijos darbuotojams, ekstremaliųjų situacijų metu priimantiems sprendimus, organizuojantiems savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbą bei ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariams.

 • Mokymas vyktų Jūsų patalpose, Jums patogiu metu.
 • Mokymo trukmę galima keisti, atsižvelgiant į Jūsų poreikius.
 • Mokymo kaina – sutartinė, visai grupei ir nepriklauso nuo grupės žmonių skaičiaus.

Užsakyti seminarą ir(ar) gauti papildomą informaciją galite telefonu (8-5) 214 1647, (8-686) 43033 arba el. paštu: info@civsauga.lt.

SEMINARO PROGRAMA

Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimas – teisinės procedūros ir praktiniai aspektai (1 akad. val.)

 • Ar visada aišku – skelbti ekstremaliąją situaciją ar ne?
 • Kada ją skelbti?
 • Ką daryti paskelbus ekstremaliąją situaciją?

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro funkcijos ( 2 akad. val.)

 • Ko trūksta savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatuose? Kokios padarytos klaidos ir kaip jas ištaisyti?
 • Ar esate tikri, kad žinote ką iš tiesų turės daryti savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai ekstremaliosios situacijos metu?

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovas ir sprendimų priėmimas ( 1 akad.val.)

 • Ką gi paskirti ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu, kad nepatirti nesekmės?
 • Kuo iš tiesų skiriasi operacijų vadovas nuo gelbėjimo darbų vadovo?
 • Kokius sprendimus ekstremaliosios situacijos metu turės priimti operacijų vadovas? Kaip priimti nestandartinius sprendimus?

Ekstremaliosios situacijos valdymas savivaldybėje: Informacijos valdymas ir visuomenės informavimas (2 akad. val.)

 • Ar informacija apie ekstremaliąją situaciją reikalinga tik visuomenei ir žiniasklaidai?
 • Kodėl informacijos valdymas dažniausiai stringa?
 • Ką galite padaryti kitaip nei visada? Ką ir kaip galite padaryti geriau?

Ekstremaliosios situacijos valdymas savivaldybėje: Materialinių išteklių pasitelkimas (1 akad. val)

 • Kokių materialinių išteklių gali prireikti ekstremaliosios situacijos metu? Ar jų iš tiesų trūksta?
 • Kaip pasitelkti reikalingus materialinius išteklius nepažeidžiant LR Viešųjų pirkimų įstatymo?

Ekstremaliosios situacijos valdymas savivaldybėje: trumpalaikės gyventojų apsaugos organizavimas ( 1 akad. val.)

 • Kaip mažiausiomis sąnaudomis pasirūpinti gyventojų saugumu?
 • Ką reikės padaryti, kad gyventojai pajustų jūsų pastangas jiems padėti?

Domina siūlomi mokymai? Kreipkitės!

2020 m. kovo mėnesį Vilniuje ir Klaipėdoje planuoti seminarai „Veiklos pažeidžiamumo ir tęstinumo užtikrinimo bei ekstremaliųjų situacijų poveikio sumažinimo galimybės bei praktiniai aspektai“ atidedami dėl 2020 m. kovo 12 d. priimto sprendimo dėl COVID-19 plitimo grėsmės uždrausti organizuoti renginius uždarose patalpose.

 • 2020 m. kovo 5 d. Kaune, Savanorių pr. 66, viešbutis „ Centre hotel“;
 • 2020 m. Vilniuje, Ukmergės g. 363, viešbutis „Green Park Hotel Vilnius“ – Data bus patikslinta 
 • 2020 m. Klaipėdoje, Minijos g.119, viešbutis „Green Park Hotel Klaipeda“. Data bus patikslinta 

Seminaro trukmė nuo 10.00 iki 17.00 val. ( 8 akad. val.)

SEMINARO PROGRAMA:

Naujausi civilinės saugos, fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimai ir jų praktinis įgyvendinimas.

Galimų pavojų, fizinės apsaugos ir ekstremaliųjų įvykių rizikos analizė. Pagrindinių veiklos ir fizinio poveikio rizikos veiksnių nustatymas, vertinant saugumo pažeidžiamumus ir atsparumus galimiems nepageidaujamiems įvykiams.

 • Kodėl rizikos analizė būtina? Kokia jos apimtis? Kokios dažniausiai daromos klaidos? Kaip rizikos analizės apimties ir atlikimo klaidos veikia pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms? Ar visuose sektoriuose taikomos tos pačios rizikos analizės ir vertinimo metodikos? Kurią iš jų pasirinkti, nustatant svarbiausius nepageidaujamus įvykius ir sumažinant ekstremaliųjų situacijų valdymo planų apimtį?
 • Praktiniai pastebėjimai ir nustatyti trūkumai veiklos apsaugos auditų metu, vertinant atliktų rizikos analizių ataskaitas ir parengtus ekstremaliųjų situacijų bei veiklos tęstinumo valdymo planus.

Pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms planavimas. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planams keliami reikalavimai.

 • Kodėl būtina planuoti veiksmus ekstremaliųjų situacijų atvejams? Kas svarbiau – pats planas ar planavimo procesas? Kas dažniausiai lieka nesuplanuota ir kokios dažniausiai pasitaikančios klaidos?
 • Kaip suplanuoti ir įgyvendinti efektyvią žmonių ir turto evakuaciją iš įvykio ar ekstremaliosios situacijos židinio?
 • Kaip į ekstremaliųjų situacijų valdymo planą įtraukti visus veiklos tęstinumo užtikrinimo aspektus? Ko neužmiršti?
 • Kokie iššūkiai laukia organizacijų atnaujinant ekstremaliųjų situacijų valdymo planus pagal 2020 m. gegužės mėnesį įsigaliosiančius naujus reikalavimus? Ar kalendoriniai veiksmų planai ir atmintinės darbuotojams pagerins pasirengimą ekstremalioisoms situacijoms?
 • Ar geras planas yra vienintelė priemonė, galinti sumažinti neigiamą ekstremaliųjų situacijų poveikį? Kas yra prevencinės priemonės? Kaip nuspręsti, kokių prevencinių priemonių imtis?

Pratybos ir jų organizavimo ypatumai. Pratybų planavimo dokumentai ir jų veiksmingas panaudojimas.

 • Kada civilinės saugos pratybos iš tiesų padeda  pagerinti pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms? Kaip jos turėtų būti organizuojamos?
 • Kodėl svarbu pratybas tinkamai suplanuoti? Kaip nesusipainioti pratybų planavimo dokumentuose ( nurodymai, sąlygos, planas ir t.t.) ir kaip tinkamai juos parengti?
 • Kaip suaktyvinti, koordinuoti ir valdyti dalyvaujančių praktinėse pratybose asmenų ir padalinių veiksmus. Kokios dažniausiai daromos klaidos?
 • Ką pratybų metu daro vertintojai ir stebėtojai? Ką kviestis vertintojais ir stebėtojais, kad pratybos turėtų didžiausią naudą?

Dalyvaujantys seminare gaus:

 • Funkcinių civilinės saugos pratybų organizavimo dokumentų tipinį projektą;
 • Darbuotojo, atsakingo už žmonių evakuaciją veiksmų ir žmonių evakuacijos iš objekto vadovo veiksmų atmintines;
 • Darbuotojų veiksmų tiesioginio ir netiesioginio fizinio poveikio (teroro atvejais) atmintinę.

Registruotis prašome telefonu (8-5) 2618136 arba el.paštu: info@facentras.lt. Išsami informacija apie seminarą čia.