Priešgaisrinės saugos mokymai

Ieškote kokybiškų priešgaisrinės saugos mokymų darbuotojams? 

Siūlome būtent tai ko ieškote! Siūlome kokybiškus ir realius priešgaisrinės saugos mokymo kursus darbuotojams darbo vietoje!

 

 • Jūsų darbuotojams reikia žinoti kodėl kyla gaisrai, kaip elgtis, kad jų išvengti bei ką daryti kilus gaisrui. Tokios žinios yra gyvybiškai būtinos kiekvienam žmogui!
 • Jūsų darbuotojai turi mokytis priešgaisrinės saugos, nes Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės saugos įstatymo 11 str. 3 d. 6 p. yra numatyta, kad įmonių, įstaigų bei organizacijų vadovai privalo organizuoti įmonės, įstaigos, organizacijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais!

Priešgaisrinės saugos mokymai

Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymas ir atestavimas: 

 • Mokymas vyks Jūsų organizacijoje Jums patogiu laiku.
 • Mokymas gali vykti ir mažose grupėse, ir didelėje auditorijoje.
 • Mokymo trukmė – 3 val. Jūsų pageidavimu, mokymas gali trukti ilgiau.
 • Bus parengta speciali priešgaisrinės saugos mokymo programa, atitinkanti keliamus reikalavimus bei jūsų organizacijos specifinius poreikius.
 • Bus patikrintos darbuotojų žinios ir parengtas protokolas.
 • Mokymus vykdys lektorė, turinti didelę priešgaisrinės saugos mokymo patirtį;
 • Mokymo kursų kaina derinama individualiai ir priklauso nuo mokymo trukmės bei  žmonių skaičiaus.
 • Susisiekite el. paštu: info@civsauga.lt, arba skambinkite telefonu: (8-666) 12105.
 • Siūlome profesionalų ir kokybišką priešgaisrinės saugos mokymą, diskusijas, atsakymus į aktualius klausimus, gyvą bendravimą.  

Priešgaisrinės saugos mokymo paskirtis – supažindinti  įmonės, įstaigos ar organizacijos darbuotojus su galimomis gaisrų kilimo priežastimis, pagrindiniais priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais objektui ir atskiriems darbo barams, gaisrine įranga, valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

Organizuojant darbuotojų mokymą turi būti parengiama speciali priešgaisrinės saugos mokymo programa, kurioje nurodoma  priešgaisrinės saugos mokymo tvarka, trukmė, žinių tikrinimo tvarka. Priešgaisrinės saugos mokymui turi būti skiriama ne mažiau kaip 3 valandos.

Priešgaisrinės saugos mokymo programa turi atitikti minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, kurie yra nustatyti ir patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr, 112.  Juose yra numatytos privalomos priešgaisrinės saugos mokymo temos:

 • Medžiagų degumas. Pagrindinės gaisrų priežastys (30 min);
 • Pagrindiniai priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai objektui ir atskiriems darbo barams (60 min);
 • Gaisrinė įranga ir jos naudojimo ypatumai (30 min.);
 • Veiksmai kilus gaisrui (45 min.);
 • Valstybės tarnautojų ir darbuotojų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (15 min.).

Atsižvelgiant į objekto specifiką, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasirengimą, priešgaisrinės saugos mokymo programą galima papildyti naujomis temomis, ilginti atskiroms temoms numatytą pamokų trukmę.

Siūlome realius ir kokybiškus priešgaisrinės saugos kursus!

Priešgaisrinės saugos mokymai- kursai žmonėms, kuriems rūpi.

Domina mūsų priešgaisrinės saugos kursai? Kreipkites!